BEYOND


Welkom bij de opleiding ‘Op naar inclusief onderwijs en daar voorbij’ (BEYOND)! Het doel van deze opleiding is om de deelnemers te sensibiliseren en ze in staat te stellen om de overgang naar inclusieve onderwijsvormen te maken.

Waarom BEYOND?


Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) ontwikkelt bijna een vijfde van alle studenten een speciale onderwijsbehoefte tijdens hun schooltijd. Op dit moment zijn de Europese scholen onvoldoende uitgerust om de ruime variatie aan ondersteuningsbehoeften te kunnen verwelkomen. Deze situatie wordt weerspiegeld in de “Gehandicaptenstatistieken” van Eurostat, die aangeven dat personen met een handicap vaak vroegtijdig de school verlaten en daarbij ook dubbel zoveel kans hebben om NEET-jongeren te zijn

Als we deze trends in het achterhoofd houden, zou inclusief onderwijs een fundamenteel beginsel moeten zijn van elk onderwijssysteem, zodat alle kinderen - onafhankelijk van hun ondersteuningsbehoeften - kunnen openbloeien en volledig tot hun recht kunnen komen. Hoewel er een omvangrijke internationale en Europese wetgeving is die het recht van elk kind op inclusief onderwijs ondersteunt, moet de uitbouw van volledig inclusieve onderwijssystemen nog gerealiseerd worden in Europa.

De BEYOND-opleiding wil toegankelijk onderwijs voor alle kinderen bevorderen, onafhankelijk van hun speciale onderwijsbehoeften, handicap, geslacht, etniciteit, religie, taal of sociaaleconomische achtergrond.


Is dit een opleiding voor jou?  

TDe opleiding is bedoeld voor sociale dienstverleners, in de onderwijssector en in speciale scholen.


Wat leer je uit deze opleiding?

Om effectieve veranderingen richting inclusief onderwijs en daar voorbij te kunnen vergemakkelijken, is deze opleiding geïnspireerd op de ‘Index for Inclusion’ en haar drie dimensies.  

Daarom werkt deze opleiding met een drievoudige strategie:

 • Het bevorderen van Inclusieve culturen.

en positieve houding tegenover diversiteit, waarbij de diversiteit gezien wordt als een teken van kracht, is een belangrijke voorwaarde voor inclusie

 • Het ondersteunen van de evolutie van inclusieve praktijken.

Om inclusief te zijn, moet de onderwijspraktijk de leerbehoeften, leerstijlen en talenten van alle studenten tegemoetkomen. Een Universeel Ontwerp voor het Leerproces en Co-onderwijzen zijn een belangrijke stap bij het mogelijk maken van inclusieve praktijken.

 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van een inclusief beleid.

Een inclusief beleid vervolledigt ons kader. Deze dimensie heeft betrekking op het voortdurende wijzigingsproces in scholen en daar voorbij.  

Op basis van dit kader zal de BEYOND-opleiding je kennis testen en uitbreiden. Het zal ook de verwerving van een aantal sleutelvaardigheden over deze drie dimensies bevorderen, zoals:

 1. Zich bewust zijn van inclusie.
 2. Een Universeel Ontwerp voor het Leerproces.
 3. Co-onderwijzen.
 4. De verandering naar inclusie aansturen.
 5. Samenwerken aan de ontwikkeling van inclusief onderwijs.
 6. Een persoonsgerichte benadering.


Hoe?

De BEYOND-opleiding bestaat uit 5 aparte boeken die onderstaande thema’s behandelen:

 • Boek 1 - Concepten voor inclusie.
 • Boek 2A - Concepten voor een Universeel Ontwerp voor het Leerproces, een mentaliteit gericht op groei en co-onderwijzen.
 • Boek 2B - Co-teaching in een inclusieve setting.
 • Boek 3 - Strategisch plannen en verandering beheren.
 • Boek 4 - Het ontwikkelen van een samenwerking om samen toe te werken naar inclusief onderwijs.
 • Boek 5Een praktisch overgangsmodel: Persoonsgericht plannen.


Samen vormen deze Boeken een vijfdaagse opleiding die de deelnemers online kunnen volgen, op hun eigen tempo.

 • Om je kennis en begrip op een ideale manier uit te breiden, raden we aan om de boeken in volgorde en vlak na elkaar te volgen.
 • Elke module begint en eindigt met een competentiegerichte test, die aftoetst hoe goed jij je kennis, vaardigheden en houdingen kan toepassen.
 • Op het platform kan je ook je vooruitgang doorheen de cursus opvolgen. Bij succesvolle afronding van elke module ontvangt u een certificaat.
 • Elk boek bevat multimedia-materiaal en interactieve activiteiten waarmee je je inzicht kan verbreden en testen.

Communiceer met je collega’s

 • Deze opleiding wordt niet gegeven door een docent.
 • Maak gebruik van dit forum om met andere BEYOND-deelnemers te communiceren.
 • Je kan ook contact opnemen met een D-Lot opleidingscoördinator.