BEYOND


Tervetuloa inklusiiviseen koulutukseen ja BEYOND-valmennuskurssille! Tämä kurssi lisää tietoisuutta ja antaa osallistujille mahdollisuudet tukea siirtymistä kohti inklusiivista koulutusympäristöä.

Miksi BEYOND?


OECD:n mukaan lähes viidesosalla oppilaista saattaa ilmetä kouluvuosina erityiskoulutustarpeita. Tällä hetkellä koulut eri puolilla Eurooppaa ovat huonosti varustettuja omaksumaan oppilaiden erilaisia tukitarpeita. Tilanne on tullut ilmi Eurostatin vammaistilastoista, joissa korostetaan, että vammaiset lopettavat koulunsa aiemmin ja he jäävät kaksi kertaa todennäköisemmin työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle

Nämä suuntaukset huomioon ottaen inklusiivisen koulutuksen on oltava minkä tahansa koulutusjärjestelmän perusperiaate, jotta kaikki lapset voivat tukitarpeistaan riippumatta kukoistaa ja hyödyntää täyden potentiaalinsa. Huolimatta suuresta määrästä kansainvälistä ja eurooppalaista lainsäädäntöä, joka tukee kaikkien lasten oikeutta inklusiiviseen koulutukseen, täysin inklusiivisia koulutusjärjestelmiä ei ole vielä toteutettu kaikkialla Euroopassa.

BEYOND-koulutuskurssilla pyritään edistämään kaikkien lasten saatavilla olevaa koulutusta riippumatta heidän erityistarpeistaan, vammaisuudesta, sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, kielestä tai sosioekonomisesta taustastaan.


Onko tämä kurssi sinua varten?  

Tämä kurssi on suunnattu opetusalan ja erityiskoulujen sosiaalipalveluissa työskenteleville.


Mitä kurssilla opetetaan?

Inklusiivinen ja BEYOND-koulutus pyrkii helpottamaan tehokasta muutosta, minkä vuoksi tämä kurssi on ottanut inspiraatiolähteekseen Index for Inclusion -mallin ja sen kolme ulottuvuutta.  

Näin ollen tällä kurssilla hyödynnetään kolmoisstrategiaa:Index for Inclusion triangle with three dimensions of practice, culture and policy

 • Inklusiivisten kulttuurien edistäminen.

Positiivinen suhtautuminen monimuotoisuuteen ja sen arvostaminen vahvuutena on tärkeä osallisuuden edellytys

 • Inklusiivisten käytäntöjen kehityksen tukeminen.

Jotta koulutuskäytäntö olisi inklusiivista, sen tulee vastata kaikkien oppilaiden oppimistarpeita, -tyylejä ja -kykyjä. Kaikkia palveleva suunnittelu oppimista ja samanaikaisopetusta varten ovat tärkeitä inklusiivisten käytäntöjen mahdollistamiseksi.

 • Inklusiivisten käytäntöjen tuottamisen helpottaminen.

Inklusiiviset käytännöt täydentävät viitekehyksiämme. Tämä ulottuvuus viittaa jatkuvaan muutosprosessiin kouluissa ja BEYOND-kouluinkluusiossa.  

Näiden puitteiden pohjalta BEYOND-valmennuskurssilla testataan ja laajennetaan tietojasi sekä edistetään avaintaitojen hankintaa kaikilla kolmella ulottuvuudella, mukaan lukien:

 1. Inkluusiotietoisuus.
 2. Kaikkia palveleva suunnittelu.
 3. Samanaikaisopetus.
 4. Muutosjohtaminen kohti inkluusiota.
 5. Yhdessä toimiminen inklusiivisen koulutuksen kehittämiseksi.
 6. Henkilökeskeinen lähestymistapa.


Miten?

BEYOND-kurssi koostuu viidestä erillisestä osiosta, jotka kattavat seuraavat aiheet:

 • Kirja 1 - Inkluusion käsitteet.
 • Kirja 2A - Universaalin oppimisen mallin ja Kasvuajattelun käsitteet.
 • Kirja 2B - Yhteisopettaminen inklusiivisessa ympäristössä.
 • Kirja 3 - Strateginen suunnittelu ja muutosjohtaminen.
 • Kirja 4 - Kumppanuuden kehittäminen yhdessä toimimiseksi matkalla kohti inklusiivista koulutusta.
 • Kirja 5Käytännöllinen siirtymismalli: Henkilökeskeinen suunnittelu.


Yhdessä nämä osiot muodostavat viiden päivän kurssin, johon voi osallistua verkossa osallistujan omaan tahtiin.

 • Jotta voit rakentaa tietosi ja ymmärryksesi, on suositeltavaa edetä osioissa yksi toisensa jälkeen.
 • Jokainen moduuli alkaa ja päättyy osaamisperusteiseen testiin, jotta voit tarkistaa kykysi soveltaa tietoja, taitoja ja tiettyjä asenteita.
 • Alustan avulla voit seurata edistymistäsi kurssin läpi.
 • Jokainen osio sisältää multimediamateriaalia ja vuorovaikutteisia aktiviteetteja ymmärryksen lisäämiseksi ja testaamiseksi.
 • Kun olet suorittanut jokaisen moduulin onnistuneesti, saat todistuksen.

Kommunikoi vertaistesi kanssa

 • Tämä ei ole ohjaajan vetämä kurssi.
 • Käytä tätä foorumia kommunikoidaksesi muiden BEYOND-osallistujien kanssa.
 • Voit myös ottaa yhteyttä D-Lot-valmennuskurssin koordinaattoriin.