Destekli İstihdam Temel Bilgi Dokumani

by Veneta Kuyova - Monday, 8 January 2018, 10:49 AM
 

Description 

Geçen on yıl boyunca marjinal gruplar ve toplumdan dışlanmışlar için daha erişilebilir bir işgücü piyasası oluşumuna Avrupa düzeyinde gösterilen dikkat gözle görülür şekilde artmıştır. Dolayısıyla yeni mevzuatların, hükümet desteğine ilişkin Avrupa kuralları ile mukayese edilmesi esastır. Aynı zamanda kuralların, bu sahadaki genel Avrupa yönelimleri ile uyumlu olması gerekir. Aşağıdaki alt başlıklarda, bu konuda yürürlüğe alınmış en önemli düzenlemelerden bir kaçına ait özetler sunulmuştur.

Reference 

http://www.crmconsulting.net/UserFiles/file/PC1Leaflet_Final_TR.pdf


» Employment