İyi Uygulamar Katalogu

by Veneta Kuyova - Tuesday, 27 February 2018, 4:53 PM
 

Description 

Bu doküman, proje kapsamında AB’nde engelli istihdamı konusunda belirlenmis en iyi uygulamaların yer aldıgı ve Ingilizce olarak hazırlanmıs En Iyi Uygulamalar Kitapçıgı’nda bulunan 15 iyi uygulama arasından seçilmis ve Türkçe’ye çevrilmis iyi uygulamalardan olusmaktadır.
» Employment